İnsan Kaynakları

Sırmagrup, yenilikçi ve dinamik yapısını sürdürmek ve daha ileri noktalara taşımak amacıyla yetenekli iş gücünü tespit ve istihdam ederek bünyesinde tutmayı hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda Şirket çağdaş insan kaynakları uygulamalarının hayata geçirmeye devam etmiştit. Şirket, önümüzdeki dönemde de Sırmagrup’un doğal, sağlıklı ve yenilikçi ürünleri en doğru ve verimli şekilde kullanarak, tüketicilerin yaşamına sağlık, kalite katma misyonunu paylaşan yetenekli iş gücünü bünyesinde tutmaya ve geliştirmeye odaklanacaktır.

Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmayı ve başarılarını desteklemeyi temel hedeflerinden biri olarak belirleyen Şirket, çalışanlarına çeşitli eğitim olanakları sunmaktadır.

Bu çerçevede 2013 yılında kalite sistemleri, iş güvenliği, gıda hijyeni konularında eğitim çalışmaları yürütülmüştür. Kariyer ve performans yönetim sistemlerinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar da devam etmektedir.

Hem iş ortaklarının hem çalışanlarının hem de müşterilerinin gözünde kolay kolay yıkılamaz bir itibara ve güvene sahip olmayı hedefleyen Şirket, bu doğrultuda çalışanlarının aidiyet duygusunu artırmayı hedeflemektedir.

Siz de bu önemli misyonun ve aidiyetin bir parçası olmak istiyorsanız, İK başvurularınız için tıklayın.